Doradztwo

SYNERGY at WORK

Mamy ogromne doświadczenie w realizacji usług wspierających działalność pionów HR w firmach zarówno małych, średnich, jak i dużych, a także o rozbudowanych strukturach.

Zespół naszych konsultantów o najwyższych kwalifikacjach teoretycznych i wieloletnim doświadczeniu praktycznym realizuje projekty doradcze w zakresie:

 • Audyt personalny
 • Outplacement indywidualny i grupowy
 • Projektowanie i wdrażanie systemów kompetencyjnych
 • Projektowanie i wdrażanie systemów wynagrodzeń
 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Przygotowanie i realizacja programów rozwoju pracowników
 • Badanie Zaangażowania pracowników
 • Badanie nastrojów panujących w organizacji – Modern Survey
 • Budowanie zaangażowania pracowników (Making Engagement Happen)
 • Diagnoza organizacji
 • Strategia budowania zaangażowania
 • Warsztaty dla menedżerów i HR
 • Budowanie Kultury wysokich wyników
 • Budowa Marki Pracodawcy (EVP)
 • Budowa systemów wynagrodzeń
 • Audyt systemu wynagrodzeń
 • Struktura wynagrodzeń całkowitych
 • Struktura stanowisk
 • Ścieżki karier (system rozwoju zawodowego)
 • Wartościowanie stanowisk (taryfikator stanowisk)
 • Tabele płac (siatki płac)
 • Komunikacja i budowanie satysfakcji z wynagrodzeń
 • Systemy premiowe i motywacyjne
 • Systemy motywacyjne dla sprzedaży
 • Systemy motywacyjne dla produkcji
 • Świadczenia dodatkowe -benefity
 • Wynagrodzenia długoterminowe (LTI)
 • Zarządzanie wynikami – Performance Management