Rekrutacja

SYNERGY at WORK

Wspieramy firmy w zakresie poszukiwania pracowników na stanowiska średniego i wyższego szczebla, specjalistów o unikalnych umiejętnościach i bogatym doświadczeniu, a także pracowników operacyjnych i produkcyjnych w każdej roli i obszarze.

Prowadzamy rekrutacje nie tylko pracowników, ale również współpracowników – osób, które świadczą pracę na rzecz organizacji na zasadach innych niż regulowane przez kodeks pracy:

  • działalność gospodarcza
  • kontrakt
  • umowa cywilnoprawna.

ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA SELEKCJI

Bogata wiedza naszych Konsultantów oraz zaawansowane narzędzia selekcji gwarantują naszym Klientom rzetelną i obiektywną ocenę realnego potencjału rekomendowanych Kandydatów. W oparciu o prowadzone rozmowy i zlecone testy, przygotowujemy indywidualne raporty na temat wybranych osób. Są one opracowane według najlepszych standardów rekrutacyjnych i pozwalają Klientowi na dokonanie ostatecznego porównania i samodzielny wybór najlepszych kandydatur.

EXECUTIVE SEARCH

Nasza metoda poszukiwań bezpośrednich oraz zasoby Banku Danych gwarantują dotarcie do właściwych kandydatów na stanowiska wyższego szczebla, kierownicze oraz wysoko wykwalifikowanych specjalistów. W przypadku rekrutacji trudnych, gdzie liczba potencjalnych kandydatów na rynku jest ograniczona jest to przeważnie jedyna skuteczna metoda działania.

REKRUTACJA NA STANOWISKA SPECJALISTYCZNE

Wypracowane przez nas metody pozwalają nam na dotarcie do najlepszych specjalistów z większości branż i specjalności (sprzedaż, finanse, produkcja, księgowość, IT, logistyka, dystrybucja i transport). Opieramy się na wiedzy i doświadczeniu naszych konsultantów, wspomagając się najlepszymi dostępnymi narzędziami.