Weryfikacja

SYNERGY at WORK

Usługa weryfikacji to jedna z kluczowych usług naszej firmy. Zweryfikowaliśmy ponad 3000 Kandydatów, którzy brani byli pod uwagę w procesie zatrudnienia, a także pracowników już pracujących dla naszych Klientów.

Weryfikacja polega na sprawdzeniu prawdziwości danych zawartych w CV jeszcze przed przyjęciem kandydata do pracy. Jest to sposób najbardziej efektywny, pozwalający zminimalizować ryzyko zatrudnienia nieodpowiedniej osoby.

Co daje pracodawcy profesjonalne sprawdzenie potencjalnego pracownika?

  • Potwierdzenie wiarygodności przekazywanych przez Kandydata informacji,
  • Zmniejszenie ryzyka związanego z zatrudnianiem nowego pracownika,
  • Uniknięcie sytuacji szybkiego odejścia nowo zatrudnionego pracownika,
  • Zmniejszenie lub eliminacja strat związanych z ewentualnymi ponownymi rekrutacjami wynikającymi z zatrudnienia niewłaściwej osoby.

Realizacja weryfikacji kandydatów składa się z następujących elementów:

  • Szczegółowe sprawdzenie referencji oraz historii zatrudnienia,
  • Weryfikacja informacji o osobie w bazach kredytowych, dłużników, historii ubezpieczeń, danych o karalności oraz z wielu innych źródeł,
  • Ustrukturyzowane wywiady kompetencyjne,
  • Weryfikacja wiedzy,
  • Sprawdzenie wybranych kompetencji.